Cupen spelas enligt SvFF:s regler och nationella spelformer 5 mot 5, 7 mot 7 samt 9 mot 9

Klassindelning

F/P 14 (f 2010) Spelform  9mot9     Speltid 2×20 min.
F/P 13 (f 2011) Spelform  9mot9     Speltid 2×20 min.
F/P 12 (f 2012) Spelform  7mot7     Speltid 2×20 min.
F/P 11 (f 2013) Spelform  7mot7     Speltid 2×20 min.
F/P 10 (f 2014) Spelform  7mot7     Speltid 2×20 min.
F/P   9 (f 2015) Spelform   5mot5    Speltid 2x15 min.
F/P   8 (f 2016) Spelform   5mot5    Speltid 2x15 min.

I åldersgruppen P/F 13 (f2011) och P/F 14 (f2010) spelas finaler. A lla lag garanteras 4 matcher per lag.

I övriga åldersgrupper spelas inget slutspel. Här får lagen spela fyra matcher var.

Inga matcher spelas innan klockan 16:00 på fredagen.

Spelplaner
5 mot 5: 30 x 18-20 m
7 mot 7: 55 x 34-35 m
9 mot 9 (liten): 65 x 50 m
9 mot 9 (stor): 72 x 55 m*

* vid många anmälda lag i 9 mot 9 klasserna kommer även P/F 14 att spela på planstorleken 65 x 50 m

Samtliga matcher spelas på konstgräs eller gräs. Tävlingsjuryn förbehåller sig rätt att flytta matcher vid dåligt väder/underlag till annat underlag eller annan plan. Meddelande om ändring sker till lagansvarig ledare.

Medaljer
Samtliga spelare i 5 mot 5 och 7 mot 7 får medaljer. I 9 mot 9 får bara finallagen medaljer.
I 9 mot 9 klasserna utdelas Vårcupspokal till segrande lag.

Lag som har fler än 20 st deltagare (spelare + ledare) kan beställa kompletterande medaljer i sekretariatet på Selånger IP.

Spelare / avbytare
Varje lag får anmäla obegränsat antal spelare i truppen. I varje match får fritt antal avbytare användas. I samtliga klasser får byten ske flygande. Byten skall ske vid mittlinjen. Inkommande spelare får ej beträda planen innan utgående spelare lämnat planen.

Fördelning av spelare mellan lag
Förening som deltar med mer än ett lag i samma åldersklass får ej flytta spelare mellan lagen. Det är tillåtet att spela i äldre åldersklasser och flickor får spela med pojkar förutsatt att de har rätt ålder.

Dispenser
Generell åldersdispens (ingen ansökan behövs) för högst två (2) 1-årsöveråriga spelare per match, maximalt en på planen samtidigt. Har man behov av ytterligare dispens kan man ansöka om detta genom att skicka mejl till   varcupen@selanger.se .

Dispens är till för att möjliggöra spel för samtliga ungdomar/lag som vill delta i Vårcupen och skall inte vara ett medel för toppning av lag.

Utvisning
Spelare/ledare som utvisas (oavsett utvisningens art) får inte delta i lagets nästkommande match i cupen. Det åligger laget att tillse att spelare som utvisats inte deltar i nästkommande match. Utvisning för grov förseelse åtföljs alltid av rapport från domaren till tävlingsjuryn som beslutar om bestraffning samt eventuell rapport till berört Distriktsförbund.

Gruppspel (8–9 år)
F/P 8 till F/P 9 spelas enligt Svenska Fotbollförbundets bestämmelser i tillämpliga delar. Lagen delas för lottningen in i grupper. Alla lag garanteras fyra matcher och spel under fredag, lördag och söndag.

Gruppspel (10–12 år)
F/P 10 till F/P 12 spelas enligt Svenska Fotbollförbundets bestämmelser i tillämpliga delar. Lagen delas för lottningen in i grupper. Alla lag garanteras fyra matcher och spel under fredag, lördag och söndag.

Gruppspel (13–14 år)
Spelas som enkelserie.  Alla lag garanteras 4 matcher per lag. Spel genomförs under fredag, lördag och söndag.  I det fall att det blir stort antal deltagande lag kan det bli så att slutspelet börjar redan lördag kväll, och lag som då förlorar blir utan match under söndagen.

Lagens placering efter gruppspelet bestäms av följande:
1. Antal poäng.
2. Målskillnad.
3. Flest gjorda mål.
4. Inbördes möte.
5. Lottning.

I det fall det är olika antal lag i grupperna i en klass där tex bästa 2:a går vidare till slutspel så exkluderas jumbolag i grupp med fler lag för att få fram en tabell som sedan jämförs med övriga enligt kriterierna ovan.

Exempel jämförelse mellan 2:a i en grupp med 4 och en grupp med 5 lag: I gruppen med 5 lag tas alla matcher bort som inkluderar det lag som kom sist i gruppen. Det lag som var 2:a innan exkluderingen får då en ny poäng, målskillnad och antal gjorda mål. Det är de nya uppgifterna som sedan jämförs med övriga 2:or.

Slutspel (13–14 år)
Spelas enligt utslagsmodellen.

Matchtiden är 2x20 minuter

Vid straffsparksläggning läggs 3 straffar vardera. Är det fortfarande inte avgjort tillämpas sudden-straffar, en och en tills det hela är avgjort. Alla i laget ska ha lagt varsin straff innan spelare tillåts lägga en andra straff.

Protester
Protest skall ha inkommit till matchvärd senast 30 minuter efter matchens slut. En avgift på 500 kronor skall samtidigt erläggas, vilken återfås vid godkänd protest. Protester hanteras av en tävlingsjury vars beslut kan ej överklagas.

  • Det är olovligt att ta in spelare som finns representerade från annat inrapporterat lag i cupen.
  • Spelare från yngre årgång får dock tas in som extra spelare i laget. Dessa spelare ska finnas med i spelarförteckningen

Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av representanter från tävlingsledningen för Vårcupen 

Tävlingsjuryn kan besluta om sanktioner om lag eller dess supportrar ej följer cupbestämmelser eller ordningsregler, eller agerar osportsligt. 

Tröjor/Bollar/Utrustning
Tröjor skall vara numrerade och numren skall överensstämma med det som är angivet på laguppställningen. Vid lika tröjfärg byter bortalaget till reservtröjor. Glöm ej reservställ eller västar och kolla dina motståndares tröjfärg i god tid.

Lagen håller med egna uppvärmningsbollar.
P/F 14                 spelar med bollstorlek 5.
P/F 10 – P/F 13 spelar med bollstorlek 4.
P/F   8 – P/F    9 spelar med bollstorlek 3.

Godkända benskydd är obligatoriskt i alla åldersklasser.

Ändring i spelprogram
Tävlingsjuryn förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet. Både vad det gäller grupper, tider och spelplaner. Meddelande om ändring sker till varje lagansvarig ledare.

Uppvärmning
Ingen värmning på matchplanen är tillåten pga det tajta spelschemat. Värmning kan ske runt spelplanerna. Uppvärmning får under inga omständigheter utföras på gräsområden som är avspärrade. 

Omklädningsrum
Antalet omklädningsrum varierar mellan spelplatserna och tillgången är begränsad varför det inte finns någon garanti för att ha tillgång till omklädningsrum inför matcherna. Alla lag förutsätts komma ombytta för match till spelplatsen.

Försäkringar och ansvar
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på̊ och utanför planen. Vårcupen har ingen kollektiv försäkring som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

Spelarförteckning/laguppställning
Ett par veckor före cupstart skickas ett mail till anmälda lag med en länk där lagen ska lägga in sina spelarförteckningar. Inga blanketter lämnas till planfunktionärerna.
Lag som använder okvalificerad spelare kan uteslutas ur cupen.

Domare
Utbildade föreningsdomare kommer ifrån arrangörsföreningen. Tänk på att många av våra domare är ungdomar som dömer sina första matcher någonsin. Ta hand om våra domare och behandla dem väl.

Force Majeure/Inställd turnering
Vårcupen är inte återbetalningsansvarig, och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Vårcupens kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, naturkatastrofer, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd (COVID undantaget där särskild regel gäller) , strejk eller andra force majeure-händelser.